Стъпки за възстановяване на щети от вода

1. Инспектиране и оценка

Нашите техници ще инспектират щетите и изчислят средната стойност за възстановяване и изсушаване. Подготвя се възстановителен план. Техниците на БМС могат да започнат работа веднага след приемането на плана.

2. Изсмукване на водата

Техниците ни ще отстранят всичката натрупана вода веднага. Бързата реакция при наводнение може да спомогне за ограничаване на щетите и разпространението на мухъл.

3. Стабилизиране на средата

Уредите за изсмукване на влага се инсталират за контролиране на нивото на влагата в структурата на сградата и обзавеждането в нея. Машините за премахване на влага извличат влагата от въздуха и връщат топъл, сух въздух. Процесът се подпомага от високо скоростни вентилатори за изпаряване на влагата.

4. Мониторинг на процеса на сушене

Техниците на БМС редовно проверяват процеса на сушене с различни уреди за влага предназначени за дървесина, бетон, подове и стени. Измерванията котролират влажността и температурата по време на целия процес на сушене.

5. Смяна на подовата настилка

Килимите и подовата настилка могат да бъдат върнати на място, или подменени само когато основата на сградата е чиста и суха.

Възстановителен процес

След описване на щетите, вашият БМС представител ще подготви план за обема на работата, както и средната стойност на възстановяването. При одобрение от вас и вашия застраховател, БМС може бързо да започне работа.

БМС ще работи с вашия застрахователен агент по време на целия възстановителен процес.

Когато работата е свършена, вие и вашия БМС представител ще минете през всички детайли отново за да се уверите, че всичко е било направено, така че да ви удоволетвори.