Стъпки при премахване на щети от пожар и дим

1. Инспектиране и оценка

След обаждането от вас или вашия застраховател, БМС  ще инспектира щетите по постройката и нейното обзавеждане. Щетите от пожар, дим и наводнения не винаги са напълно унищожителни.  Много предмети могат да бъдат възстановени към първоначалното им състояние. Вашият БМС представител ще ви представи обема на работата и средната стойност за възстановяването. След приемане на условията, възстановителния процес може да започне бързо.

2. Обзавеждане

Спешни процедури по запазване на обзавеждането, което по-бързо се уврежда като електроника и хартия се прилагат незабавно. След това техниците на БМС ще направят оценка на предметите и ще преценят кои от тях могат да бъдат рентабилно възстановени.

3. Опаковане на предмети

Предметите ще бъдат описани и документирани и готови за пакетиране.  Нещата се транспортират до възстановителния център на БМС за почистване, възстановяване или съхранение, докато помещението бъде възстановено.

4. Структура на помещение

Възстановяването на структурата включва премахване на останките, ароматизация и изсмукване на влагата. Почистването на стените, таваните, подовете, прикрепените мебели, въздухопроводи, твърди/ меки повърхности се извършва отгоре надолу, за да се избегне падане на частици и повторно замърсяване. БМС произвежда своя собствена линия продукти и уреди за почистване  за по-безопасно и ефективно възстановяване.

5. Финално инспектиране

При завършване на възстановителните работи, вие и вашия БМС представител ще направите финална инспекция за потвърждаване, че всички проблеми са отстранени. Възстановените предмети се връщат във вашия офис или дом. Вие и вашият застраховател след това ще получите официален протокол за извършената работа.